הזמנה לערב הקרנת סרטי מגמת קולנוע

כולם מוזמנים לערב הקרנת סרטים תיעודיים קצרים שיצרו תלמידי שנתון י"א ממגמת קולנוע!